Kahve Kitap

Medya ve Kültür ilişkisi uzman iletişimciler tarafından masaya yatırıldı

MEDYA 05.12.2022 - 12:27, Güncelleme: 05.12.2022 - 12:27
 

Medya ve Kültür ilişkisi uzman iletişimciler tarafından masaya yatırıldı

EÜ İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen “Medya ve Kültür Uluslararası Sempozyumu” başladı

EÜ İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen “Medya ve Kültür Uluslararası Sempozyumu”  başladı   Yeni dönemde dijitalleşme alanında ciddi adımlar atan Ege Üniversitesi, bu alana yönelik önemli bir etkinliğe daha imza attı. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen “Medya ve Kültür Uluslararası Sempozyumu” çevrimiçi olarak başladı. Sempozyumun açılışına EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pelin Dündar,  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gökçe Yoğurtçu ile iletişim alanında çalışma yapan akademisyenler ve öğrenciler katıldı.   Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Hepimizin bildiği üzere, çağımızda en büyük değişim, iletişim alanında yaşanmaktadır. Teknoloji alanında meydana gelen gelişmeler her şeyden önce iletişim alanında kendini göstermekte ve toplumda varlığını hissettirmektedir. Çağımızda kuşkusuz ki medya, kültürün ulusal ve uluslararası düzeyde bireylere ulaştırılması noktasında önemli bir göreve sahiptir. Medya, artık, özellikle toplumsal hayatta bireylerin çeşitli sosyal ihtiyaçlarını gidermek için sık sık başvurdukları önemli bir kaynaktır. Bireyler bu kaynağı bilgi edinme, eğlenme, haber alma amacıyla kullanmaktadır. Medya ise topluma ve bireylere karşı sorumluluklarını, doğru ve tarafsız olarak bilgilendirme, eğitim, eğlendirme ve sosyalleştirme gibi fonksiyonları yerine getirerek yapmaktadır. Bu noktadan baktığımızda, hepimizin malumudur ki toplumda en önemli iki kurumdan biri kültür diğeri medya olarak görülmektedir. Bu iki kurumun önemi ve değeri bizleri ve siz değerli akademisyenleri bu mesele üzerine hem düşünmeye hem de çalışmaya sevk etmektedir” dedi.   Prof. Dr. Budak, “İletişim teknolojilerinde yaşanan ilerlemenin bir sonucu olarak, okur-medya arasındaki ayrım ortadan kalkmış, farklı kültürel coğrafyaların birbiri ile iletişimi ve bilgi alıp verme süreci hızlanmıştır. Çağımızın, süreklilik arz edecek olan konularından birini içeren bu sempozyum bu yönüyle değer taşımaktadır. Bu nedenle, bu yıl ilki gerçekleşecek olan böyle değerli bir sempozyuma ev sahipliği yapan İletişim Fakültemizi,  katkı sağlayan akademisyenlerimizi ve sempozyumu ilgiyle takip eden değerli katılımcıları kutlarım ve tüm katılımcılar için verimli bir sempozyum olmasını dilerim” diye konuştu.   “Medya, toplumu etkilemenin en iyi yoludur” Medyanın manipülasyon gücüne değinen Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, “Medya, bizim yaşam alanımız dışındaki dünyadan bilgi almamızı sağlayan en önemli araçtır. Bizler, dış dünyayı medyanın bize verdikleriyle görmekte, tanımakta ve öğrenmekteyiz. Bize ulaşan bilginin kaynağı, bizim dışımızdaki dünyayı şekillendiriyor. Dolayısıyla modern zamanın en büyük değişim aracı medyadır. Medyanın manipülasyon gücü ise çokça tartışılan konular arasındadır. Medya, gerçeklik olgusunun en fazla tartışıldığı mecralardan biridir. Medya teknolojilerindeki gelişmeler bir yandan hayatı kolaylaştırırken diğer yandan da gerçek ve yanılsama arasındaki farkın ayrılmasında zorluk yaratmaktadır. Medya iletişimi, planlanmış ve sistematik bir iletişim etkinliğidir. Mesajınızı topluma ulaştırmanın ve toplumu etkilemenin en iyi yoludur. Bu bağlamda bu sempozyumda okunacak bildirilerin alanımıza çok şey katacağını umut ediyor, katılımınız için teşekkür ediyorum” dedi.   “Dijitalleşme, ana hedeflerimizden birisi” Ege Üniversitesinin dijitalleşme hedefine vurgu yapan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, “Üniversitemizin ana hedeflerinden birisi de dijitalleşme. Biz de İletişim Fakültesi olarak dijital medya alanına bu tarz toplumsal ağırlığı olan sempozyumlara devam edeceğiz. Sempozyumumuz, konu içeriği bakımından oldukça zengin. Önümüzdeki yıl bu sempozyumu yüz yüze yapmayı planlıyoruz. İletişim Fakültesi olarak toplumsal duruşumuzu resmeden, topluma katkı sağlayacak, topluma hizmet üretecek bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz. Akademiye bu anlamda katkı yapmak istiyoruz. Etkinliğimize destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak’a,  düzenlenmesinde emeği geçen hocalarımıza ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.   Medya ve kültür arasındaki bağlantıyı anlatan EÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm başkanı Prof. Dr. Pelin Dündar, “Medya ve kültür deyince aklımıza farklı ulusları birbirine yakınlaştırma sürecinde kültürün başat bir rol oynadığı geliyor. Medya da bu etkinliğin hızını daha artıran bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bilginin en temel ekonomik girdi haline geldiği günümüzde entelektüel sermayenin, ekonomik girdinin, ağ ekonomisinin, kültürlerarası iletişimin birbiriyle iç içe geçtiğini ve bütünsel gerçeklik sergilediğini görüyoruz. Bu sempozyumda da sanattan modaya, dijitalleşmeden sosyal medyaya kadar pek çok konunun altı çizilecek” dedi.   Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gökçe Yoğurtçu  ise, “Medya ve kültür ilişkisi, iletişim çalışmaları bağlamında üzerinde en çok tartışılan konulardan birisidir. En çok karşılaştığımız argümanlardan birisi de medyanın geleneksel kültürü bozulmaya uğrattığı yönündedir. Dünyanın ekonomiye ve teknolojiye bağlı olarak küreselleşmesi, bu kaygıyı daha çok artırmıştır. Bu süreçte gözlemlediğimiz, medyanın geleneksel kültürü hammadde olarak kullanması ve onu yeniden inşa etmesidir. Biz, buna medya kültürü diyoruz. Medyanın gerçekliği yeniden yapılandırdığını görüyoruz. Medya, endüstriyel sistemin ekonomi alanında yaptığını kültürel alanda yapmaktadır. Özellikle genç kuşak, yeni medya mecralarını gündelik yaşamın her alanında alternatif medya olarak benimsemiş durumdadır. Diğer taraftan sosyal ağlar, yanlış bilgilendirme, ayrımcı ve saldırgan içerikler barındırabilme, mevcut bölünmeleri daha da şiddetlendirme gibi sonuçlar doğurabilmektedir” diye konuştu.   İki gün sürecek sempozyum kapsamında; Dijital Dönüşüm, Yeni Medya, Televizyonculuk, Sosyal Medya, Yapay Zeka, Dijital Oyun Platformları, Kültürlerarası Etkileşim, Gazetecilik, Reklamcılık ve Pazarlama, Fotoğraf, Sinema gibi konularda alanında uzman kişilerce bildirimler sunulacak.  
EÜ İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen “Medya ve Kültür Uluslararası Sempozyumu” başladı

EÜ İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen “Medya ve Kültür Uluslararası Sempozyumu”  başladı

 

Yeni dönemde dijitalleşme alanında ciddi adımlar atan Ege Üniversitesi, bu alana yönelik önemli bir etkinliğe daha imza attı. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen “Medya ve Kültür Uluslararası Sempozyumu” çevrimiçi olarak başladı. Sempozyumun açılışına EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pelin Dündar,  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gökçe Yoğurtçu ile iletişim alanında çalışma yapan akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

 

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Hepimizin bildiği üzere, çağımızda en büyük değişim, iletişim alanında yaşanmaktadır. Teknoloji alanında meydana gelen gelişmeler her şeyden önce iletişim alanında kendini göstermekte ve toplumda varlığını hissettirmektedir. Çağımızda kuşkusuz ki medya, kültürün ulusal ve uluslararası düzeyde bireylere ulaştırılması noktasında önemli bir göreve sahiptir. Medya, artık, özellikle toplumsal hayatta bireylerin çeşitli sosyal ihtiyaçlarını gidermek için sık sık başvurdukları önemli bir kaynaktır. Bireyler bu kaynağı bilgi edinme, eğlenme, haber alma amacıyla kullanmaktadır. Medya ise topluma ve bireylere karşı sorumluluklarını, doğru ve tarafsız olarak bilgilendirme, eğitim, eğlendirme ve sosyalleştirme gibi fonksiyonları yerine getirerek yapmaktadır. Bu noktadan baktığımızda, hepimizin malumudur ki toplumda en önemli iki kurumdan biri kültür diğeri medya olarak görülmektedir. Bu iki kurumun önemi ve değeri bizleri ve siz değerli akademisyenleri bu mesele üzerine hem düşünmeye hem de çalışmaya sevk etmektedir” dedi.

 

Prof. Dr. Budak, “İletişim teknolojilerinde yaşanan ilerlemenin bir sonucu olarak, okur-medya arasındaki ayrım ortadan kalkmış, farklı kültürel coğrafyaların birbiri ile iletişimi ve bilgi alıp verme süreci hızlanmıştır. Çağımızın, süreklilik arz edecek olan konularından birini içeren bu sempozyum bu yönüyle değer taşımaktadır. Bu nedenle, bu yıl ilki gerçekleşecek olan böyle değerli bir sempozyuma ev sahipliği yapan İletişim Fakültemizi,  katkı sağlayan akademisyenlerimizi ve sempozyumu ilgiyle takip eden değerli katılımcıları kutlarım ve tüm katılımcılar için verimli bir sempozyum olmasını dilerim” diye konuştu.

 

“Medya, toplumu etkilemenin en iyi yoludur”

Medyanın manipülasyon gücüne değinen Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, “Medya, bizim yaşam alanımız dışındaki dünyadan bilgi almamızı sağlayan en önemli araçtır. Bizler, dış dünyayı medyanın bize verdikleriyle görmekte, tanımakta ve öğrenmekteyiz. Bize ulaşan bilginin kaynağı, bizim dışımızdaki dünyayı şekillendiriyor. Dolayısıyla modern zamanın en büyük değişim aracı medyadır. Medyanın manipülasyon gücü ise çokça tartışılan konular arasındadır. Medya, gerçeklik olgusunun en fazla tartışıldığı mecralardan biridir. Medya teknolojilerindeki gelişmeler bir yandan hayatı kolaylaştırırken diğer yandan da gerçek ve yanılsama arasındaki farkın ayrılmasında zorluk yaratmaktadır. Medya iletişimi, planlanmış ve sistematik bir iletişim etkinliğidir. Mesajınızı topluma ulaştırmanın ve toplumu etkilemenin en iyi yoludur. Bu bağlamda bu sempozyumda okunacak bildirilerin alanımıza çok şey katacağını umut ediyor, katılımınız için teşekkür ediyorum” dedi.

 

“Dijitalleşme, ana hedeflerimizden birisi”

Ege Üniversitesinin dijitalleşme hedefine vurgu yapan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, “Üniversitemizin ana hedeflerinden birisi de dijitalleşme. Biz de İletişim Fakültesi olarak dijital medya alanına bu tarz toplumsal ağırlığı olan sempozyumlara devam edeceğiz. Sempozyumumuz, konu içeriği bakımından oldukça zengin. Önümüzdeki yıl bu sempozyumu yüz yüze yapmayı planlıyoruz. İletişim Fakültesi olarak toplumsal duruşumuzu resmeden, topluma katkı sağlayacak, topluma hizmet üretecek bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz. Akademiye bu anlamda katkı yapmak istiyoruz. Etkinliğimize destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak’a,  düzenlenmesinde emeği geçen hocalarımıza ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

 

Medya ve kültür arasındaki bağlantıyı anlatan EÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm başkanı Prof. Dr. Pelin Dündar, “Medya ve kültür deyince aklımıza farklı ulusları birbirine yakınlaştırma sürecinde kültürün başat bir rol oynadığı geliyor. Medya da bu etkinliğin hızını daha artıran bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bilginin en temel ekonomik girdi haline geldiği günümüzde entelektüel sermayenin, ekonomik girdinin, ağ ekonomisinin, kültürlerarası iletişimin birbiriyle iç içe geçtiğini ve bütünsel gerçeklik sergilediğini görüyoruz. Bu sempozyumda da sanattan modaya, dijitalleşmeden sosyal medyaya kadar pek çok konunun altı çizilecek” dedi.

 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gökçe Yoğurtçu  ise, “Medya ve kültür ilişkisi, iletişim çalışmaları bağlamında üzerinde en çok tartışılan konulardan birisidir. En çok karşılaştığımız argümanlardan birisi de medyanın geleneksel kültürü bozulmaya uğrattığı yönündedir. Dünyanın ekonomiye ve teknolojiye bağlı olarak küreselleşmesi, bu kaygıyı daha çok artırmıştır. Bu süreçte gözlemlediğimiz, medyanın geleneksel kültürü hammadde olarak kullanması ve onu yeniden inşa etmesidir. Biz, buna medya kültürü diyoruz. Medyanın gerçekliği yeniden yapılandırdığını görüyoruz. Medya, endüstriyel sistemin ekonomi alanında yaptığını kültürel alanda yapmaktadır. Özellikle genç kuşak, yeni medya mecralarını gündelik yaşamın her alanında alternatif medya olarak benimsemiş durumdadır. Diğer taraftan sosyal ağlar, yanlış bilgilendirme, ayrımcı ve saldırgan içerikler barındırabilme, mevcut bölünmeleri daha da şiddetlendirme gibi sonuçlar doğurabilmektedir” diye konuştu.

 

İki gün sürecek sempozyum kapsamında; Dijital Dönüşüm, Yeni Medya, Televizyonculuk, Sosyal Medya, Yapay Zeka, Dijital Oyun Platformları, Kültürlerarası Etkileşim, Gazetecilik, Reklamcılık ve Pazarlama, Fotoğraf, Sinema gibi konularda alanında uzman kişilerce bildirimler sunulacak.

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve adanagundemi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler 2023 acotr.org https://playdotjs.com/ deneme bonusu veren siteler 2023 casino siteleri deneme bonusu veren siteler