Kahve Kitap

Eller Doğu Türkistan İçin Semaya Yükseldi

SİVİL TOPLUM 14.07.2015 - 12:25, Güncelleme: 26.12.2020 - 09:55
 

Eller Doğu Türkistan İçin Semaya Yükseldi

Adana Sabancı Merkez Camisinde eller, özelde Doğu Türkistan'da ve genel olarak da tüm İslami beldelerde zulüm gören Müslümanlar için semaya yükseldi.

Doğu Türkistan İçin Kunut Duası Dün gece, kadir gecesi olduğu umulan bu gecede Adana Sabancı Merkez Camisinde eller, özelde Doğu Türkistan'da ve genel olarak da tüm İslami beldelerde zulüm gören Müslümanlar için semaya yükseldi. Köklü Değişim Adana Temsilciliği öncülüğünde teravih namazı çıkışında yapılan bu duaya duyarlı Müslümanlar yoğun katılım gösterdi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Mahmut Akgül Hocanın kunut duasını okumaya başlamasıyla devam etti.   Duadan bazı bölümler; "DOĞU TÜRKİSTAN VE ÜMMETİMİZE DUA,ÇİN'E VE TÜM ZALİMLERE BEDDUA!   El Hamdulillahi Rabbil Alemin Ves-salatu ves-selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena takabbel minna,inneke entes-semiud-dua, Allahummensurul İslame ve’l muslimin, Allahummensurul ihvanenel muslimine fi Türkistan, Allahummensurul ihvanenel muslimine fi Ğazze, Allahummensurul ihvanenel muslimine fi Suriye, Allahummensurul ihvanenel muslimine fi kulli mekan, Allahummensurul İslame ve’l muslimin Allahumme eyyid kelimetel hakki ved-din, Allahumme eyyidna kema Selahaddin, Yâ Rabbî! Yâ Rahmân! Yâ Rahim! Yâ Allah!.. Yâ Rabbe’lÂlemîn! Yâ Erhame’rRâhimîn!   Allah’ım bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirdiğin Kadir Gecesinin içinde olduğumuzu      umarak,Özelde Doğu Türkistan’a Genelde Tüm İslam ümmetine duâ için ellerimizi Sana açtık!    Duâlarımıza icabet et Allah’ım!    Yâ Azîz! Yâ Hafîz! Yâ Kavî! Yâ Cebbâr! Yâ Vâhid’el-Kahhâr!   Doğu Türkistan’lı mazlum kardeşlerimiz ve ümmetimiz adına Senin bu güzel isimlerine sığınıyoruz…Bizleri boş ve geri çevirme Allah’ım!  Yâ Kâdir! Yâ Muktedir! Yâ Mu’în! Yâ Metîn! Yâ Müste’ân!   Doğu Türkistanlı mücahidler adına Sen’den yardım diliyoruz…Yardımını esirgeme onlardan Allah’ım… Ey Müntakîm / Ey intikam alan! Ey Azîzü’n -Züntikâm / Ey İntikam sahibi Azîz Allah’ımız!Mazlumların intikamını zâlimlerden Sen al ve bizleri de intikamına vesîle kıl Allah’ım! Ey Hayrü’n-Nâsirîn /Yardım edenlerin en hayırlısı olan Allah’ımız!Yüreklerimiz Doğu Türkistan’da! Yüreklerimiz dilhûn, yüreklerimiz buruk, yüreklerimiz kan ağlıyor! Ümmet kan ağlıyor!   Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz ve ümmetimiz adına Sana yalvarıyoruz: Bizleri yalnız bırakma Allah’ım! Bize katından koruyucu ve yardımcılar gönder Allah’ım! Kâbe’ni yıkmaya gelen Ebrehe ordularını yerle bir eden Ebâbil kuşlarını, kâtil Çin ordusunun üzerine de gönder Allah’ım! Bedr’in arslanlarına, Çanakkale kahramanlarına yardım için gönderdiğin melekler ordusunu, Doğu Türkistan kahramanlarının ve ümmetimizin yardımına da gönder Allah’ım! Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi Çinlilerin elinde rüsvây eyleme Allah’ım! Onların üzerinden vahşî Çin baskısını kaldır Allah’ım! Ey Hayrü’l-Mâkirîn; Planı/tuzağı en üstün/hayırlı olan (Allah)! Çinli kâtillerin, Doğu Türkistanlı mü’minler için kurdukları tuzakları boşa çıkar! Zâlimlerin hazırladıkları sinsi tuzakları kendi başlarına geçir Allah’ım!     Doğu Türkistanlılar ve ümmetimiz adına Sana yalvarıp yakarıyoruz: “Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır; ayaklarımızı sabit kıl! Ve kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!” "   Duanın son bölümünde ise İslam Ümmetinin kurtuluşu için Raşidi Hilafet vurgusu dikkat çekti.   "Mü’minlerin velisi, mustazafların yardımcısı, ceberrutları, mücrimleri, mütekebbirleri perişan eden Allahım!! Ey Allah’ım senin Rahmetinle, kuvvetinle ve kudretinle katından yardım ve nusret diliyoruz. Allah’ım katından gönderdiğin yardım ve nusret ile bizi iman ve hak yolu üzere kıl… Rabbimiz bizi ve ehlimizi  namaz kılanlardan eyle! Ey Rabbimiz dualarımıza da icabet et…  Ey Rabbimiz bizi, ana-babalarımızı ve Mü’minleri hesap gününde bağışla… Allah’ım İslâm’a ve  Müslümanlara yardım eyle! Arzın ve semavatın yaratıcısının ve Arz sakinlerinin razı ve memnun olacakları Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet’le bizleri izzetli  kıl.  Bizlere nasip eyle Ya Rabbi… Ey İkram sahibi Allah’ım İslâm Ümmeti’ne Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali gibi senin kitabınla ve Rasulü’nün Sünneti’yle hükmedecek, İslâm Ümmeti’ni tek bir devlet ve Lailahe İllallah Muhammedu’r Rasulullah sancağı altında toplayacak, Mescidi Aksa’yı kurtaracak Raşid bir Halife  ikram eyle…  Allah’ım işte bu duamızdır, Allah’ım işte bu duamızdır, Allah’ım işte bu duamızdır ve icabet sendendir… Kudret ve izzet sahibi Rabbim, insanların her  türlü tasavvurunun üstünde bir yüceliğe sahiptir. O'nun bütün elçilerine selâm olsun! Ve hamd, bütün âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur!"   Duanın son bulmasıyla Köklü Değişim Adana Temsilcisi Sn. İbrahim Ceylan tüm amin diyen Müslümanlara teşekkür ederek programı sonlandırdı.   cukurovanews.com
Adana Sabancı Merkez Camisinde eller, özelde Doğu Türkistan'da ve genel olarak da tüm İslami beldelerde zulüm gören Müslümanlar için semaya yükseldi.

Doğu Türkistan İçin Kunut Duası

Dün gece, kadir gecesi olduğu umulan bu gecede Adana Sabancı Merkez Camisinde eller, özelde Doğu Türkistan'da ve genel olarak da tüm İslami beldelerde zulüm gören Müslümanlar için semaya yükseldi. Köklü Değişim Adana Temsilciliği öncülüğünde teravih namazı çıkışında yapılan bu duaya duyarlı Müslümanlar yoğun katılım gösterdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Mahmut Akgül Hocanın kunut duasını okumaya başlamasıyla devam etti.
 
Duadan bazı bölümler;

"DOĞU TÜRKİSTAN VE ÜMMETİMİZE DUA,ÇİN'E VE TÜM ZALİMLERE BEDDUA!
 
El Hamdulillahi Rabbil Alemin Ves-salatu ves-selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve
sahbihi ecmain.
Rabbena takabbel minna,inneke entes-semiud-dua,
Allahummensurul İslame ve’l muslimin,
Allahummensurul ihvanenel muslimine fi Türkistan,
Allahummensurul ihvanenel muslimine fi Ğazze,
Allahummensurul ihvanenel muslimine fi Suriye,
Allahummensurul ihvanenel muslimine fi kulli mekan,
Allahummensurul İslame ve’l muslimin
Allahumme eyyid kelimetel hakki ved-din,
Allahumme eyyidna kema Selahaddin,
Yâ Rabbî! Yâ Rahmân! Yâ Rahim! Yâ Allah!..
Yâ Rabbe’lÂlemîn! Yâ Erhame’rRâhimîn!
 
Allah’ım bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirdiğin Kadir Gecesinin içinde olduğumuzu      umarak,Özelde Doğu Türkistan’a Genelde Tüm İslam ümmetine duâ için ellerimizi Sana açtık!    Duâlarımıza icabet et Allah’ım!
 
 Yâ Azîz! Yâ Hafîz! Yâ Kavî! Yâ Cebbâr! Yâ Vâhid’el-Kahhâr!
 
Doğu Türkistan’lı mazlum kardeşlerimiz ve ümmetimiz adına Senin bu güzel isimlerine sığınıyoruz…Bizleri boş ve geri çevirme Allah’ım!
 Yâ Kâdir! Yâ Muktedir! Yâ Mu’în! Yâ Metîn! Yâ Müste’ân!
 
Doğu Türkistanlı mücahidler adına Sen’den yardım diliyoruz…Yardımını esirgeme onlardan Allah’ım…
Ey Müntakîm / Ey intikam alan! Ey Azîzü’n -Züntikâm / Ey İntikam sahibi Azîz Allah’ımız!Mazlumların intikamını zâlimlerden Sen al ve bizleri de intikamına vesîle kıl Allah’ım!
Ey Hayrü’n-Nâsirîn /Yardım edenlerin en hayırlısı olan Allah’ımız!Yüreklerimiz Doğu Türkistan’da!
Yüreklerimiz dilhûn, yüreklerimiz buruk, yüreklerimiz kan ağlıyor! Ümmet kan ağlıyor!
 
Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz ve ümmetimiz adına Sana yalvarıyoruz:
Bizleri yalnız bırakma Allah’ım!
Bize katından koruyucu ve yardımcılar gönder Allah’ım!
Kâbe’ni yıkmaya gelen Ebrehe ordularını yerle bir eden Ebâbil kuşlarını,
kâtil Çin ordusunun üzerine de gönder Allah’ım!
Bedr’in arslanlarına, Çanakkale kahramanlarına yardım için gönderdiğin melekler ordusunu,
Doğu Türkistan kahramanlarının ve ümmetimizin yardımına da gönder Allah’ım!
Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi Çinlilerin elinde rüsvây eyleme Allah’ım!
Onların üzerinden vahşî Çin baskısını kaldır Allah’ım!
Ey Hayrü’l-Mâkirîn; Planı/tuzağı en üstün/hayırlı olan (Allah)!
Çinli kâtillerin, Doğu Türkistanlı mü’minler için kurdukları tuzakları boşa çıkar! Zâlimlerin hazırladıkları sinsi tuzakları kendi başlarına geçir Allah’ım! 
 
 Doğu Türkistanlılar ve ümmetimiz adına Sana yalvarıp yakarıyoruz:
“Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır; ayaklarımızı sabit kıl! Ve kâfirler topluluğuna
karşı bize yardım et!” "
 
Duanın son bölümünde ise İslam Ümmetinin kurtuluşu için Raşidi Hilafet vurgusu dikkat çekti.
 
"Mü’minlerin velisi, mustazafların yardımcısı, ceberrutları, mücrimleri, mütekebbirleri perişan eden Allahım!! Ey Allah’ım senin Rahmetinle, kuvvetinle ve kudretinle katından yardım ve nusret diliyoruz. Allah’ım katından gönderdiğin yardım ve nusret ile bizi iman ve hak yolu üzere kıl… Rabbimiz bizi ve ehlimizi  namaz kılanlardan eyle! Ey Rabbimiz dualarımıza da icabet et… 

Ey Rabbimiz bizi, ana-babalarımızı ve Mü’minleri hesap gününde bağışla… Allah’ım İslâm’a ve 
Müslümanlara yardım eyle! Arzın ve semavatın yaratıcısının ve Arz sakinlerinin razı ve memnun olacakları Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet’le bizleri izzetli  kıl.

 Bizlere nasip eyle Ya Rabbi… Ey İkram sahibi Allah’ım İslâm Ümmeti’ne Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali gibi senin kitabınla ve Rasulü’nün Sünneti’yle hükmedecek, İslâm Ümmeti’ni tek bir devlet ve Lailahe İllallah Muhammedu’r Rasulullah sancağı altında toplayacak, Mescidi Aksa’yı kurtaracak Raşid bir Halife  ikram eyle…

 Allah’ım işte bu duamızdır, Allah’ım işte bu duamızdır, Allah’ım işte bu duamızdır ve icabet sendendir… Kudret ve izzet sahibi Rabbim, insanların her  türlü tasavvurunun üstünde bir yüceliğe sahiptir. O'nun bütün elçilerine selâm olsun! Ve hamd, bütün âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur!"
 
Duanın son bulmasıyla Köklü Değişim Adana Temsilcisi Sn. İbrahim Ceylan tüm amin diyen Müslümanlara teşekkür ederek programı sonlandırdı.
 
cukurovanews.com
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve adanagundemi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler 2023 acotr.org https://playdotjs.com/ deneme bonusu veren siteler 2023 casino siteleri deneme bonusu veren siteler