MD REKLAM
Kahve Kitap
Haber Girişi: 29.03.2018 - 00:43, Güncelleme: 26.12.2020 - 09:55

Öğretmen Örselenmemeli, Önemsenmeli

 

Öğretmen Örselenmemeli, Önemsenmeli

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini arttırmak için uygulanacağı iddia edilen “Performans Değerlendirme Sistemini” eleştirerek..Kaynak: Öğretmen Örselenmemeli, Önemsenmeli
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini arttırmak için uygulanacağı iddia edilen “Performans Değerlendirme Sistemini” eleştirerek sistemin eğitim camiasına faydadan çok zarar getireceğini söyledi. ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNE HAYIR! ÖĞRETMENLER KANUNSUZ TASLAĞA TEPKİ GÖSTERDİ SINAVA HAZIRLAMASI GEREKEN ÖĞRETMEN SINAVA HAZIRLANACAK TARTIŞMALI TASLAĞA TOPLUMUN HER KESİMİNDEN TEPKİ YAĞIYOR Eğitim-Bir-Sen üyeleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen 'Öğretmen Performans Sistemi' yönetmeliğine karşı çıkmak için bir araya geldi. Adana Garı önünde toplanan eğitimciler ellerindeki “Öğretmene Değer Ver, Performansa Hayır” gibi dövizler ve çeşitli sloganlarla, eğitimcilerin moral ve motivasyonunu bozacak, yüz yüze bakanları karşı karşıya getirecek, saygınlığını zedeleyecek performans değerlendirme sistemi taslağı, mülakatla sözleşmeli öğretmen alımı ve son zamanlarda artan eğitimciye şiddet olaylarına tepki gösterdi. Grup adına bir basın açıklaması yapan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, uygulamaya son verilmesi konusunun imza altına alınmasına rağmen taslağın hazırlandığını söyledi. Performansı ölçmek iddiasıyla öğretmenleri ayrıştıracak, kurumsal bütünlüğü, mesleki dayanışmayı, iş birliği içinde çalışma güdüsünü zedeleyecek bir uygulamanın eğitimin var olan niteliğine de bir darbe vuracağını söyleyen Mehmet Sezer; Eğitimde bir an önce yapılması gereken çok daha önemli iş, çözüme kavuşturulmayı bekleyen onlarca sorun varken, bunlara yenilerini ekleyecek, çalışma barışını bozacak uygulamalarda ısrar etmenin yönetilmesi zor süreçlere yol açacağını söyledi. Performans değerlendirmesinin hukuki ve kanuni dayanağı yoktur. Hayata geçirilmek istenen performans değerlendirmesinin hukuki ve kanuni bir dayanağı bulunmadığının altını çizen Sezer, aday öğretmenlerin asli öğretmenliğe geçiş süreci hariç tutulursa, 657 sayılı Kanun ve 652 sayılı KHK başta olmak üzere, eğitim çalışanlarının statülerini düzenleyen temel düzenlemelerin hiçbirinin taslakta yer alan türden bir performans değerlendirmesine imkân tanımadığını belirtti. Motive etmek yerine olan motivasyonu bitirmek ve kamu görevlilerini tehdit etmek sonucu üreten bir içerikle performans sistemi kurmanın hem yorucu hem de yıpratıcı süreçlere yol açacağını savunan Mehmet Sezer sözlerini şöyle sürdürdü; “Öğretmenlerin meslekleriyle ilgili konulara ve karar alma süreçlerine dâhil edilmediği, öğretim sürecinde kullanacakları içerik, yöntem ve materyalleri seçme ve okul yönetimiyle ilgili kararlara katılma haklarının olmadığı bir süreçte salt öğretmenlerin performansını ölçmeye kalkmak, performansa olumsuz etki edecek hiçbir haricî faktörün dikkate alınmaması nedeniyle, eğitimin niteliğinin artırılmasını sağlayacak sağlıklı ve işlevsel sonuçlar üretmeyecektir.” Eşit olmayan şartlarda hizmet verenleri aynı kıstaslarla ölçmeye çalışmanın hakkaniyete aykırı olduğu ifade eden Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, Bakanlığın kurumsal performansı sorgulanmadan öğretmenin performansının değerlendirilemeyeceğini söyledi. Sezer; eğitimin öznelerine değinmeyen performans değerlendirmesinin puan toplamaktan başka bir amaca hizmet etmeyeceğini vurgulayarak, hâlihazırdaki Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği çerçevesinde yapılan performans değerlendirmelerine ilişkin mahkeme kararları göz önüne alındığında taslağın bu şekliyle yürürlüğe konulması hâlinde dava konusu edilen her değerlendirmenin idari yargı mercilerinden döneceği, bunun da süreci işlemez ve işlevsiz kılacağına yönelik şüphelerinin olmadığını sözlerine ekledi. Taslak bu haliyle suistimallere açıktır Performans değerlendirme sistemini uygulamaya koymaktaki gereksiz ısrarın, hatalara ve mağduriyetlere sebep olacağının altını çizen Mehmet Sezer, “Taslak ekinde yer alan cetvellerdeki gösterge ölçütleri ve değerlendirme alanları incelendiğinde, belgelendirilmesi mümkün olmayan kişisel görüşe göre şekillenecek, soyut, subjektif ve öznel ölçütler olduğu görülmektedir. Bu hâliyle bu değerlendirmelerin ölçülebilir ve denetlenebilir olmayacağı ve suistimallere kapı aralayacağı açıktır” dedi. Başkan Sezer basın açıklamasının son bölümünde mülakatla sözleşmeli öğretmen atama uygulamasına tepki gösterdi ve bazısı ölümle sonuçlanan eğitimciye yönelik şiddet olaylarını da protesto etti.
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini arttırmak için uygulanacağı iddia edilen “Performans Değerlendirme Sistemini” eleştirerek..Kaynak: Öğretmen Örselenmemeli, Önemsenmeli

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini arttırmak için uygulanacağı iddia edilen “Performans Değerlendirme Sistemini” eleştirerek sistemin eğitim camiasına faydadan çok zarar getireceğini söyledi.

ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNE HAYIR!

ÖĞRETMENLER KANUNSUZ TASLAĞA TEPKİ GÖSTERDİ

SINAVA HAZIRLAMASI GEREKEN ÖĞRETMEN SINAVA HAZIRLANACAK

TARTIŞMALI TASLAĞA TOPLUMUN HER KESİMİNDEN TEPKİ YAĞIYOR

Eğitim-Bir-Sen üyeleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen 'Öğretmen Performans Sistemi' yönetmeliğine karşı çıkmak için bir araya geldi.

Adana Garı önünde toplanan eğitimciler ellerindeki “Öğretmene Değer Ver, Performansa Hayır” gibi dövizler ve çeşitli sloganlarla, eğitimcilerin moral ve motivasyonunu bozacak, yüz yüze bakanları karşı karşıya getirecek, saygınlığını zedeleyecek performans değerlendirme sistemi taslağı, mülakatla sözleşmeli öğretmen alımı ve son zamanlarda artan eğitimciye şiddet olaylarına tepki gösterdi.

Grup adına bir basın açıklaması yapan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, uygulamaya son verilmesi konusunun imza altına alınmasına rağmen taslağın hazırlandığını söyledi.

Performansı ölçmek iddiasıyla öğretmenleri ayrıştıracak, kurumsal bütünlüğü, mesleki dayanışmayı, iş birliği içinde çalışma güdüsünü zedeleyecek bir uygulamanın eğitimin var olan niteliğine de bir darbe vuracağını söyleyen Mehmet Sezer; Eğitimde bir an önce yapılması gereken çok daha önemli iş, çözüme kavuşturulmayı bekleyen onlarca sorun varken, bunlara yenilerini ekleyecek, çalışma barışını bozacak uygulamalarda ısrar etmenin yönetilmesi zor süreçlere yol açacağını söyledi.

Performans değerlendirmesinin hukuki ve kanuni dayanağı yoktur.

Hayata geçirilmek istenen performans değerlendirmesinin hukuki ve kanuni bir dayanağı bulunmadığının altını çizen Sezer, aday öğretmenlerin asli öğretmenliğe geçiş süreci hariç tutulursa, 657 sayılı Kanun ve 652 sayılı KHK başta olmak üzere, eğitim çalışanlarının statülerini düzenleyen temel düzenlemelerin hiçbirinin taslakta yer alan türden bir performans değerlendirmesine imkân tanımadığını belirtti.

Motive etmek yerine olan motivasyonu bitirmek ve kamu görevlilerini tehdit etmek sonucu üreten bir içerikle performans sistemi kurmanın hem yorucu hem de yıpratıcı süreçlere yol açacağını savunan Mehmet Sezer sözlerini şöyle sürdürdü; “Öğretmenlerin meslekleriyle ilgili konulara ve karar alma süreçlerine dâhil edilmediği, öğretim sürecinde kullanacakları içerik, yöntem ve materyalleri seçme ve okul yönetimiyle ilgili kararlara katılma haklarının olmadığı bir süreçte salt öğretmenlerin performansını ölçmeye kalkmak, performansa olumsuz etki edecek hiçbir haricî faktörün dikkate alınmaması nedeniyle, eğitimin niteliğinin artırılmasını sağlayacak sağlıklı ve işlevsel sonuçlar üretmeyecektir.”

Eşit olmayan şartlarda hizmet verenleri aynı kıstaslarla ölçmeye çalışmanın hakkaniyete aykırı olduğu ifade eden Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, Bakanlığın kurumsal performansı sorgulanmadan öğretmenin performansının değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Sezer; eğitimin öznelerine değinmeyen performans değerlendirmesinin puan toplamaktan başka bir amaca hizmet etmeyeceğini vurgulayarak, hâlihazırdaki Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği çerçevesinde yapılan performans değerlendirmelerine ilişkin mahkeme kararları göz önüne alındığında taslağın bu şekliyle yürürlüğe konulması hâlinde dava konusu edilen her değerlendirmenin idari yargı mercilerinden döneceği, bunun da süreci işlemez ve işlevsiz kılacağına yönelik şüphelerinin olmadığını sözlerine ekledi.

Taslak bu haliyle suistimallere açıktır

Performans değerlendirme sistemini uygulamaya koymaktaki gereksiz ısrarın, hatalara ve mağduriyetlere sebep olacağının altını çizen Mehmet Sezer, “Taslak ekinde yer alan cetvellerdeki gösterge ölçütleri ve değerlendirme alanları incelendiğinde, belgelendirilmesi mümkün olmayan kişisel görüşe göre şekillenecek, soyut, subjektif ve öznel ölçütler olduğu görülmektedir. Bu hâliyle bu değerlendirmelerin ölçülebilir ve denetlenebilir olmayacağı ve suistimallere kapı aralayacağı açıktır” dedi.

Başkan Sezer basın açıklamasının son bölümünde mülakatla sözleşmeli öğretmen atama uygulamasına tepki gösterdi ve bazısı ölümle sonuçlanan eğitimciye yönelik şiddet olaylarını da protesto etti.

rte2
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve adanagundemi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.