Kahve Kitap
SİVİL TOPLUM Haber Girişi: 14.05.2021 - 16:07, Güncelleme: 19.05.2021 - 13:34

ADANA HALKI FİLİSTİN İÇİN MERKEZ CAMİİ'DE BULUŞTU

 

ADANA HALKI FİLİSTİN İÇİN MERKEZ CAMİİ'DE BULUŞTU

Adana’da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) öncülüğünde Cuma Namazı sonrası toplanan Adanalılar İsrail’e lanet okuyup, gıyabi cenaze namazı kıldı
İsrail’in Mescidi Aksa ve Doğu Kudüs’e saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için Adana Merkez Cami’nde vatandaşlar Cuma Namazı sonrası toplandı. Gazzeli Hüsam El Naffar okuduğu Kuranı Kerim ile başlayan etkinlikte vatandaşlar, dev Filistin Bayrağı açıp ardından İsrail’e lanet okudu. Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan, “Bu zalimce şiddete üç maymunu oynayan bazı devletlerin suskunluklarını not ediyor, onları Allah’a şikayet ediyoruz. Günü geldiğinde bu zulme dur diyemeyen petrol şeyhleri de elbet hesap verecektir. Filistin, Kudüs ve Mescidi Aksa davası sadece Filistinlilerin değil tüm Müslümanların hatta zalime zulmünü haykıracak, adaletin tesisini isteyen tüm insanlığın ortak davasıdır. İşte bu yüzden diyoruz ki Kudüs, Müslümanlar için direniş, insanlık için diriliştir” diye konuştu. “Mehmetçik Mescidi Aksa’da görevlendirilmeli” Türkiye’nin Filistin’e askeri destek sağlaması gerektiğini de belirten Eraslan, “Filistin Hükümeti ile askeri ve ekonomik iş birliğine girilerek son dönemde Karabağ’da, Libya’da ve diğer coğrafyalarda oyun değiştiren, masayı dağıtan savunma sanayimizin yüz akı askeri teçhizatlarınınız Filistin’e hibe edilmeli. Ayrıca dünyanın dört bir yanında barışı savunan ve gittiği her coğrafyada sorunların önüne geçerek halkların büyük teveccühüne mazhar olan kahraman Mehmetçiğimizin de Kudüs’te kutsal topraklarımızı ve Mescidi Aksa’yı korumak için görevlendirilmelidir” ifadelerini kullandı. “Türkiye zulme uğrayanların yanlarında yer almıştır” Daha sonra konuşan Adana Müftüsü Hasan Çınar, “Mescidi Aksa şuanda kirli çizmeler altındadır. İşgal altındadır. Mescidi Aksa şuanda yetimdir. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah’ı vardır. Şuanda Siyonist zalimler Filistin’de, Gazze’de kardeşlerimizin başına yeni icat ettikleri silahlarla saldırmaktalar, yeni denemeler yapmaktalar. Allah’ın Nusret’i Müslümanlarla olacaktır. Yeryüzünde nerede zulüm varsa Türkiye Cumhuriyeti zulme uğrayanların yanlarında yer almıştır” dedi. Ardından hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.   ADANA SİVİL İNİSİYAİF MECLİSİ (ASİM)  BASIN AÇIKLAMASI Kudüs Müslümanlar için direniş, insanlık için diriliştir.   Küresel dünya sisteminin oyun kurucuları ve onların şımarık çocuğu İsrail artık kaçınılmaz büyük sona yaklaştılar. O yüzden yine Müslümanlar için kutsal sayılan bir zaman diliminde bir kez daha çoluk çocuk, kadın, yaşlı demeden insanları katletmeye ve Müslümanlara ait yerleşim yerlerini işgal etmeye devam ediyorlar. Bu işgalin son bir yılda 4 kez erken seçim yapmak zorunda kalan ve bir türlü hükümet kuramayan Siyonistlerin bir oy devşirme oyunu olduğu açıktır.   Dünyanın dört bir yanından duyarlı yüreklerden yükselen sesler büyük bir müjdenin de habercisi gibi adeta. Bizler inanıyoruz ki bu sancılar Siyonistler ve onları besleyip, büyüten küresel güçler için büyük bir hezimet, mazlumlar için büyük bir zafer, tüm insanlık içinse adil, yeni bir dünya düzeninin müjdecisi olacak bir doğuma işarettir.   Emperyalist güçler Siyonist İsrail İşgal güçlerinin barbarca saldırıları karşısında üç maymunu oynarken Filistinli kardeşlerimizin kendilerini savunmaya yönelik direnişlerini dünyanın gözünün içine baka baka yaşanan zulmün kaynağı olarak göstermek istemektedirler.   Bu yalanlarına artık kimse inanmaz oldu. O yüzden de büyük bir panik ve endişe içindedirler. Bu endişe, emperyalistleri gün geçtikçe daha da korkutmakta ve iktidarını sabit kılabilmeleri adına şiddetin boyutunu gün geçtikçe derinleştirmektedir. Bu zalimce şiddete üç maymunu oynayan bazı devletlerin suskunluklarını da not ediyor, onları Allah’a şikâyet ediyoruz. Günü geldiğinde bu zulme dur diyemeyen petrol şeyhleri de elbet hesap verecektir.   Buna rağmen dünyanın dört bir yanından, tüm milletlerden duyarlı yürekler yaşananlara sessiz kalmamış herkes gücü yettiğince bu zulme karşı çıkmaya çalışmıştır. Türkiye ise Anadolu irfanıyla her zaman olduğu gibi mazluma karşı müşfik zalime karşı şedit yüzünü göstermiş ve hem devletiyle hem de milletiyle bir bütün halinde Filistinli kardeşlerimize ve onların şanı davalarına destek olmuştur. Zira Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa davası sadece Filistinlilerin değil tüm Müslümanların hatta zalime zulmünü haykıracak, adaletin tesisini isteyen tüm insanlığın ortak davasıdır. İşte bu yüzden diyoruz ki Kudüs Müslümanlar için direniş, insanlık için diriliştir.   Bizler de Adana’daki STK’lar olarak, bir vahdet bilinciyle hareket ediyor ve bu bilincin tüm mazlum coğrafyalara yayılabilmesi için dua ediyoruz. Allah’a hamdolsun ki zenginlik olarak gördüğümüz bazı farklılıklarımız mesele Kudüs olduğunda teferruat olarak kalmaktadır. Kudüs’ün aslına rücu etmesi ve yeniden İslam’ın hâkimiyetinde olması için ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de tüm duyarlı STK’lar elinden geleni yapmakta, maddi-manevi her türlü desteği sağlamaktadır.   Yeri gelmişken bir gerçeğin daha altını çizmek istiyorum. Kıymetli Adanalılar. Muhterem Müslümanlar. İsrail sadece güçten anlar. Bu gücü sadece askeri güç olarak düşünmemek gerekir. Bilakis gelinen noktada ekonomik güç askeri gücün önüne geçmiştir. Bu kapsamda Siyonist sermayenin hâkimiyeti altında olan tüm ürünlere boykot çağrımızı da yinelemek istiyorum.   İnanın onların ürünlerine güçlü bir şekilde boykot uygulayabilsek ve bu noktada güçlü bir irade ortaya koyabilsek inanıyorum ki bu kapitalist Siyonist sermayeye en güçlü tokadı atacağız. Biz vatandaş olarak bunu başarabiliriz.   Devletimizden de bazı beklentilerimiz var. Bunlardan ilki yerli ürünlerin ve satıcıların desteklenmesidir.   İkincisi ve daha önemlisi ise Filistin Hükümeti ile askeri ve ekonomik iş birliğine girilerek son dönemde Karabağ’da, Libya’da ve diğer coğrafyalarda oyun değiştiren, masayı dağıtan savunma sanayimizin yüz akı askeri techizatlarımızın Filistin’e hibe edilmesini ayrıca dünyanın dört bir yanında barışı savunan ve gittiği her coğrafyada sorunların önüne geçerek halkların büyük teveccühüne mazhar olan kahraman Mehmetçiğimizin de Kudüs’te kutsal topraklarımızı ve Mescid-i Aksa’yı korumak için görevlendirilmesidir.   Her anlamda ortak yaşama kültürünün sembolü haline gelmiş bu kadim ve kutsal beldeyi özgürleştirmek sadece coğrafyamızın değil bütün dünyanın da huzur ve istikrarını sağlayacaktır.   Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mahmut ERASLAN Adana Sivil İnisiyatif Meclisi  Başkanı
Adana’da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) öncülüğünde Cuma Namazı sonrası toplanan Adanalılar İsrail’e lanet okuyup, gıyabi cenaze namazı kıldı

İsrail’in Mescidi Aksa ve Doğu Kudüs’e saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için Adana Merkez Cami’nde vatandaşlar Cuma Namazı sonrası toplandı. Gazzeli Hüsam El Naffar okuduğu Kuranı Kerim ile başlayan etkinlikte vatandaşlar, dev Filistin Bayrağı açıp ardından İsrail’e lanet okudu.


Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan, “Bu zalimce şiddete üç maymunu oynayan bazı devletlerin suskunluklarını not ediyor, onları Allah’a şikayet ediyoruz. Günü geldiğinde bu zulme dur diyemeyen petrol şeyhleri de elbet hesap verecektir. Filistin, Kudüs ve Mescidi Aksa davası sadece Filistinlilerin değil tüm Müslümanların hatta zalime zulmünü haykıracak, adaletin tesisini isteyen tüm insanlığın ortak davasıdır. İşte bu yüzden diyoruz ki Kudüs, Müslümanlar için direniş, insanlık için diriliştir” diye konuştu.

“Mehmetçik Mescidi Aksa’da görevlendirilmeli”


Türkiye’nin Filistin’e askeri destek sağlaması gerektiğini de belirten Eraslan, “Filistin Hükümeti ile askeri ve ekonomik iş birliğine girilerek son dönemde Karabağ’da, Libya’da ve diğer coğrafyalarda oyun değiştiren, masayı dağıtan savunma sanayimizin yüz akı askeri teçhizatlarınınız Filistin’e hibe edilmeli. Ayrıca dünyanın dört bir yanında barışı savunan ve gittiği her coğrafyada sorunların önüne geçerek halkların büyük teveccühüne mazhar olan kahraman Mehmetçiğimizin de Kudüs’te kutsal topraklarımızı ve Mescidi Aksa’yı korumak için görevlendirilmelidir” ifadelerini kullandı.“Türkiye zulme uğrayanların yanlarında yer almıştır”


Daha sonra konuşan Adana Müftüsü Hasan Çınar, “Mescidi Aksa şuanda kirli çizmeler altındadır. İşgal altındadır. Mescidi Aksa şuanda yetimdir. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah’ı vardır. Şuanda Siyonist zalimler Filistin’de, Gazze’de kardeşlerimizin başına yeni icat ettikleri silahlarla saldırmaktalar, yeni denemeler yapmaktalar. Allah’ın Nusret’i Müslümanlarla olacaktır. Yeryüzünde nerede zulüm varsa Türkiye Cumhuriyeti zulme uğrayanların yanlarında yer almıştır” dedi.


Ardından hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

 

ADANA SİVİL İNİSİYAİF MECLİSİ (ASİM) 
BASIN AÇIKLAMASI

Kudüs Müslümanlar için direniş, insanlık için diriliştir.

 

Küresel dünya sisteminin oyun kurucuları ve onların şımarık çocuğu İsrail artık kaçınılmaz büyük sona yaklaştılar.

O yüzden yine Müslümanlar için kutsal sayılan bir zaman diliminde bir kez daha çoluk çocuk, kadın, yaşlı demeden insanları katletmeye ve Müslümanlara ait yerleşim yerlerini işgal etmeye devam ediyorlar. Bu işgalin son bir yılda 4 kez erken seçim yapmak zorunda kalan ve bir türlü hükümet kuramayan Siyonistlerin bir oy devşirme oyunu olduğu açıktır.

 

Dünyanın dört bir yanından duyarlı yüreklerden yükselen sesler büyük bir müjdenin de habercisi gibi adeta. Bizler inanıyoruz ki bu sancılar Siyonistler ve onları besleyip, büyüten küresel güçler için büyük bir hezimet, mazlumlar için büyük bir zafer, tüm insanlık içinse adil, yeni bir dünya düzeninin müjdecisi olacak bir doğuma işarettir.

 

Emperyalist güçler Siyonist İsrail İşgal güçlerinin barbarca saldırıları karşısında üç maymunu oynarken Filistinli kardeşlerimizin kendilerini savunmaya yönelik direnişlerini dünyanın gözünün içine baka baka yaşanan zulmün kaynağı olarak göstermek istemektedirler.

 

Bu yalanlarına artık kimse inanmaz oldu. O yüzden de büyük bir panik ve endişe içindedirler.

Bu endişe, emperyalistleri gün geçtikçe daha da korkutmakta ve iktidarını sabit kılabilmeleri adına şiddetin boyutunu gün geçtikçe derinleştirmektedir.


Bu zalimce şiddete üç maymunu oynayan bazı devletlerin suskunluklarını da not ediyor, onları Allah’a şikâyet ediyoruz. Günü geldiğinde bu zulme dur diyemeyen petrol şeyhleri de elbet hesap verecektir.

 

Buna rağmen dünyanın dört bir yanından, tüm milletlerden duyarlı yürekler yaşananlara sessiz kalmamış herkes gücü yettiğince bu zulme karşı çıkmaya çalışmıştır. Türkiye ise Anadolu irfanıyla her zaman olduğu gibi mazluma karşı müşfik zalime karşı şedit yüzünü göstermiş ve hem devletiyle hem de milletiyle bir bütün halinde Filistinli kardeşlerimize ve onların şanı davalarına destek olmuştur. Zira Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa davası sadece Filistinlilerin değil tüm Müslümanların hatta zalime zulmünü haykıracak, adaletin tesisini isteyen tüm insanlığın ortak davasıdır. İşte bu yüzden diyoruz ki Kudüs Müslümanlar için direniş, insanlık için diriliştir.

 

Bizler de Adana’daki STK’lar olarak, bir vahdet bilinciyle hareket ediyor ve bu bilincin tüm mazlum coğrafyalara yayılabilmesi için dua ediyoruz. Allah’a hamdolsun ki zenginlik olarak gördüğümüz bazı farklılıklarımız mesele Kudüs olduğunda teferruat olarak kalmaktadır. Kudüs’ün aslına rücu etmesi ve yeniden İslam’ın hâkimiyetinde olması için ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de tüm duyarlı STK’lar elinden geleni yapmakta, maddi-manevi her türlü desteği sağlamaktadır.

 

Yeri gelmişken bir gerçeğin daha altını çizmek istiyorum. Kıymetli Adanalılar. Muhterem Müslümanlar. İsrail sadece güçten anlar. Bu gücü sadece askeri güç olarak düşünmemek gerekir. Bilakis gelinen noktada ekonomik güç askeri gücün önüne geçmiştir. Bu kapsamda Siyonist sermayenin hâkimiyeti altında olan tüm ürünlere boykot çağrımızı da yinelemek istiyorum.

 

İnanın onların ürünlerine güçlü bir şekilde boykot uygulayabilsek ve bu noktada güçlü bir irade ortaya koyabilsek inanıyorum ki bu kapitalist Siyonist sermayeye en güçlü tokadı atacağız. Biz vatandaş olarak bunu başarabiliriz.

 

Devletimizden de bazı beklentilerimiz var. Bunlardan ilki yerli ürünlerin ve satıcıların desteklenmesidir.

 

İkincisi ve daha önemlisi ise Filistin Hükümeti ile askeri ve ekonomik iş birliğine girilerek son dönemde Karabağ’da, Libya’da ve diğer coğrafyalarda oyun değiştiren, masayı dağıtan savunma sanayimizin yüz akı askeri techizatlarımızın Filistin’e hibe edilmesini ayrıca dünyanın dört bir yanında barışı savunan ve gittiği her coğrafyada sorunların önüne geçerek halkların büyük teveccühüne mazhar olan kahraman Mehmetçiğimizin de Kudüs’te kutsal topraklarımızı ve Mescid-i Aksa’yı korumak için görevlendirilmesidir.

 

Her anlamda ortak yaşama kültürünün sembolü haline gelmiş bu kadim ve kutsal beldeyi özgürleştirmek sadece coğrafyamızın değil bütün dünyanın da huzur ve istikrarını sağlayacaktır.

 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Mahmut ERASLAN
Adana Sivil İnisiyatif Meclisi 
Başkanı

Adana HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve adanagundemi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.